Sesion Border Controllers

Khomp Kmgsbc90 Gateway KMG SBC 90 Para Hasta 300 Llamadas SIP O Hast
Khomp Kmgsbc90 Gateway KMG SBC 90 Para Hasta 300 Llamadas SIP O Hast Sesion Border Controllers
Kmgsbc90 Khomp Gateway KMG SBC 90 Para Hasta 300 Llamadas SIP O Hasta 90 Con Transcodificacion...
31,044.92MX$
sin stock
Khomp Kmgsbc750 Gateway KMG SBC 750 Con Alta Disponibilidad Para Has
Khomp Kmgsbc750 Gateway KMG SBC 750 Con Alta Disponibilidad Para Has Sesion Border Controllers
Kmgsbc750 Khomp Gateway KMG SBC 750 Con Alta Disponibilidad Para Hasta 2010 Llamadas SIP O Hasta...
Precio disponible a petición